ผู้จัดการโรงแรม ฮ็ฮป อินน์ สาขากาญจนบุรี2

งาน มองหางาน ผู้จัดการโรงแรม ฮ็ฮป อินน์ สาขากาญจนบุรี2

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – จังหวัดกาญจนบุรี – ๆ เริ่มต้นที่จำนวน 10 แห่งในปี 2557 และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตทางธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงเปิดรับสมัครพนักงานโรงแรมประจำจังหวัดต่างๆ ดังนี้ มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี สระแก้ว ผู้จัดการโรงแรม ฮ็ฮป อินน์ สาขากาญจนบุรี2 ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงแรม ขนาดห้องพัก 79 ห้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด •รับผิดชอบการบริหารงานเบื้องต้นและจัดกำลังคนทำงานในแต่ละกะ •ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติสำเร็จตามวัตถุประสงค์ •สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าต…มารถทำงานเป็นกะได้ 4. •มีใจรักงานด้านการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 5. •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 6. •ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 28 – 40 ปี 7. มีภาวะความเป็นผู้นำ 8. ถ้ามีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : สวัสดิการอื่นๆ – วันหยุด 6 วันต่อเดือน, วันหยุดพักร้อน 6 วันต่อปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ – ประกันสังคม และประกันสุขภาพกลุ่ม – ค่าอาหารพนักงานเดือนละ 1,060 บาท และ ค่า Incentive ตามยอดขายโรงแรม – ยูนิฟอร์ม สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงแรมฮ็อป อินน์ สาขากาญจนบุรี2 จ…

21 November 2017 | 6:23 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments