ผู้จัดการ จังหวัดพะเยา

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการ จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา – ะด้านการสื่อสาร (Communication) และความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Win-Win Negotiation) สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพะเยา วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา ภาคเหนือตอนบน ประเภทธุรกิจ สื่อสาร/โทรคมนาคม ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2539 จำนวนพนักงาน : มากกว่า 200 คน ลักษณะธุรกิจ ผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเชื่อมโยงทุกบริการพร้อมพัฒนาโซลูชั่น ตอบสนองตรงใจลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจหลักข…ลักษณะงาน – กระจายเป้าหมายการขายสินค้าและบริการของ True Move,True Online,True Visions &True Life ไปตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ – ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ AE รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อทำให้ AE เกิดความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด – ชี้แจงและอธิบายถึงเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เพื่อนคู่ค้ารับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อทำให้เพื่อนคู่ค้าเกิดค…

23 January 2016 | 2:27 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments