ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงานนวนคร

หางาน งานว่าง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงานนวนคร

Food Passion Co., Ltd. – อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี – RESPONSIBILITIES 1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้า เข้าออกจากคลังสินค้า ตามกระบวนการทำงาน 3.ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 4.พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5.บริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการทำงาน 6.จัดเก็บสินค้าในคลังให้มีระบบ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 7.จัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ตร…งตามกำหนดการ 8.ดูแลการทำงานโดยรวมในหน่วยงาน และ รักษามาตรฐานการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 9.ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ ประจำโรงงานนวนคร (ปทุมธานี) QUALIFICATIONS 1.เพศชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา บริหาร,การจัดการ,โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ทำงานบริหารคลังสินค้า ทั้ง ของแห้ง ของสด อุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 4.หากมีประสบการณ์บริหารคลังสินค้าในโรงงานธุรกิจอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.มีความเป็นผู้นำ มนุษย…

17 June 2018 | 7:56 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments