ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

งาน งานว่าง ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

ไทย – 1. รับผิดชอบ การวางแผนยุทธศาสตร์ของการตลาด งานขาย และการสื่อสาร 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบประเมินผลของแผนงานต่างๆ ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 2 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 – 35 ปี 2. วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนโครงการและการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5-7 ปี 4. มีประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำ…บนัสประจำปี 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. เงินกู้กรณีฉุกเฉิน 7. ประกันอุบัติเหตุ 8. ชุดฟอร์มพนักงาน 9. เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน และงานศพ 10.ค่าที่พักฟรี (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด) วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.) ส่งจดหมายสมัครงาน (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) *** กรณีส่งเอกสารทาง E-mail และจดหมาย รบกวนระบุรายละเอียดการทำงานเป็นภาษาไทยให้ชัดเจน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด 393 อาคารสีลม ชั้น 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เข…

23 October 2015 | 7:04 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments