ผู้จัดการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา

งาน มองหางาน ผู้จัดการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ที่อยู่/ที่ตั้ง :: ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เลขที่ 165 ถ.กาญจนวานิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 ผลิตภัณฑ์หลัก :: บริการสมาชิก โทรศัพท์ :: 074-211-902, 074-213-141 โทรสาร :: 074-211-903 Website :: E-mail :: ข้อมูลบริษัท :: ผู้จัดการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา Post Date : อ. 15 กันยายน 2558 ประเภทตำแหน่งงาน :: ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ประเภทอุตสาหกรรม :: ไม่ระบุ จำนวน :: 1 อัตรา หน้าที่การทำงาน :: Responsibilities บริหารงานของ สภ…ตอร์สำนักงาน เพื่อการนำเสนอในระดับดี อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณืการทำงานอย่างน้อบ 8 ปี หากมีประสบการณ์ด้านบริหารสมาคม,องค์กรกลาง,ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีในการประสานงาน พบปะผู้คน เพราะต้องเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ ในนาม สภาฯ สามารถทำงานนอกสถานที่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เวลาทำงาน สามารถสอดคล้องกับกิจกรรมได้ วุฒิการศึกษา :: ปริญญาตรี คณะที่จบการศึกษา :: ทุกสาขา สาขาวิชาชีพ :: ที่จบการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน :: สงขลา เพศ :: ชาย / หญิง อา…

17 September 2015 | 4:03 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments