ผู้จัดการ สำนักงานภูมิภาค (นครราชสีมา , ขอนแก่น , อุบลราชธานี , ระยอง, สงขลา)

งาน ค้นหางาน ผู้จัดการ สำนักงานภูมิภาค (นครราชสีมา , ขอนแก่น , อุบลราชธานี , ระยอง, สงขลา)

บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด ถือหุ้นโดยธนาครกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการเงินที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อาทิ บริการเช่าซื้อ (Hire Purchase) เช่าแบบลิสซิ่ง (Financial Lease) เช่าลิสซิงแบบดำเนินงาน (Auto Maintenance Lease) บริษัทมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้ ผู้จัดการ สำนักงานภูมิภาค (นครราชสีมา , ขอนแก่น , อุบลราชธานี , ระยอง, สงขลา) อัตรา – เงินเดือน – คุณสมบัติผ…ู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในงานระดับหัวหน้างาน ด้านการบริหารสินเชื่อ หรือสำนักงานสาขาจากสถาบันการเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน – จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 977/2 ชั้น 3, 977/3 ชั้น 4 อาคาร เอส ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ :0…

25 August 2015 | 5:00 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments