ผู้จัดการ / หัวหน้าสาขาประจำโรงภาพยนตร์ และ โบว์ลิ่ง

หางาน งานว่าง ผู้จัดการ / หัวหน้าสาขาประจำโรงภาพยนตร์ และ โบว์ลิ่ง

Major Cineplex Group Plc. – กรุงเทพฯ – Responsibilities บริหารสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น วางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงาน บริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆในสาขา Qualifications เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรม สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำ… PREFERRED คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ภาควิชาการการจัดการการท่องเที่ยว ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED: FROM 28 TO 35 SKILLS REQUIRED Business: Management Languages: Thai – very good SKILLS PREFERRED Business: Market Analysis Languages: English – Fair General Skills: Leadership Skill…

1 November 2016 | 8:56 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments