ผู้จัดการ

งาน งานว่าง ผู้จัดการ

จังหวัดลำพูน – ผู้จัดการ INA HOUSE ประกาศรับสมัครงาน INA House ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จดทะเบียนทางการพาณิชย์ เพื่อ ที่ให้บริการที่พัก ,ห้องประชุม, สินค้าและอาหารชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย โดยมุ่งหวังให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างศักยภาพให้แก่พี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง อีกทั้งส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย ตำแหน่ง : ผู้จัดการ สถานที่ทำงาน : 49/1 ถนน เชียงใหม่ – ลำพูน ,จังหวัดเชียงใหม่ โทร : 053 241 420 WEBSITE : http://www….indigenousasia-ina.com/ คุณสมบัติ : * สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรม/ร้านอาหาร/สินค้า อย่างน้อย 3 ปี ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษและไทยดี ( พูด อ่าน และเขียน ) มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถทำงานในภาวะกดดัน และ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ ไม่จำกัดอายุและเพศ กรุณาแจ้งความประสงค์ในการสมัครงานมายัง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ประวัติการทำงาน , ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก , รายชื่อผู้รับรองพร้อมข้อม…

2 August 2017 | 7:30 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments