ผู้จัดการ Production

หางาน ค้นหางาน ผู้จัดการ Production

บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด – กรุงเทพฯ – ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 3. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้ 5. คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจัดระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี 6. มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิตจัพิจารณาเป็นพิเศษ 7. สะดวกทำงานที่โรงงาน คลอง 8 จ.ปทุมธานี รายละเอียดบริษัท : นำข้า-ส่งออก ประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และ จำหน่าย-อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน,พลังงานแสงอาทิตย์ วิธีการสมัคร…บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด รายละเอียดงาน : – วางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อที่รับมาจากฝ่ายขาย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – บริหาร จัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า – ติดตาม / ทบทวน / แก้ไขแผนการผลิต – เก็บ / บันทึกและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิต – จัดทำ / สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา – อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามตกลง บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35…

29 June 2016 | 7:21 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments