ผู้จัดการ Visual Merchandiser ( ประจำดูโฮม สำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี )

งาน มองหางาน ผู้จัดการ Visual Merchandiser ( ประจำดูโฮม สำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี )

จังหวัดอุบลราชธานี – เหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต – ประกันชีวิตกรณีพนักงานเสียชีวิต – โบนัสประจำปี ตำแหน่ง : ผู้จัดการ Visual Merchandiser ( ประจำดูโฮม สำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี ) รายละเอียดของงาน 1.ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่ง การจัดเรียง Display 2.ออกแบบงานและตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสมตรงกับ Concept เพื่อส่งเสริมภาพรวมของร้าน 3.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท 4.สรุปผลและจัดทำรายงานและติดตามผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด 5.สามารถเดินทางเพื่อติดตั้งและตรวจสอบหน้างานตามสาขาได้ 6….ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม KPI ที่กำหนดไว้ 7.งานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ มีภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ มีความกระตือลือร้นในการทำงาน /มีทักษะในการประสานงาน มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างสาขาได้ สามารถมาปฏิบัติงานที่จังห…

23 May 2016 | 10:22 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments