ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ประจำสถาบันสอนภาษาอังกฤษเชน สาขาฮาร์เบอร์ พัทยากลาง

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ประจำสถาบันสอนภาษาอังกฤษเชน สาขาฮาร์เบอร์ พัทยากลาง

EDVESTMENT CO., LTD. – จังหวัดชลบุรี – จำหน่ายหนังสือเรียนภาษาไทยและตำราต่างประเทศของหลายบริษัทอาทิเช่น MacEducation Saxoncourt plt ฯลฯ อีกด้วย สามารถส่งข่อมูลประวัติ รูปถ่ายแล้วรายละเอียดมาทาง E-mail: hr@shaneenglishschool.com ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ประจำสถาบันสอนภาษาอังกฤษเชน สาขาฮาร์เบอร์ พัทยากลาง ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติในห้องเรียนควบคุมชั้นเรียนนักเรียน ตรวจการบ้าน ประสานงานผู้ปกครอง จัดการงานเอกสารภายในโรงเรียน การตลาดและรักษายอดขาย อัตรา : 4 เงินเดือน : 15000-18000 สวัสดิการ…

20 November 2018 | 8:47 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments