ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ สาขา จ. ราชบุรี

งาน มองหางาน ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ สาขา จ. ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี – วต่างชาติ สาขา จ. ราชบุรี รายละเอียดของงาน สอนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ (Native English Speaker) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน จำนวนมาก 10,500 บาท + โบนัส + กิจกรรมต่างจังหวัด คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) ยินดีรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ รักการสอน และสามารถทำงานร่วมกับเด็กได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถสื่อสาร และมีความมั่นใจในการติดต่อภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ จะ…Fun Language International (Thailand) is a leading ESL provider in Thailand สวัสดิการ – เงินเดือน 14,000 บาท + เงินพิเศษ + โบนัส + กิจกรรมต่างจังหวัด – ได้รับการฝึกอบรมการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ กับทีม Foreign Teacher Trainer และ support ตลอดการทำงาน – ได้รับการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย การสร้างสรรค์กิจกรรมในห้องเรียน – ได้ทำงานสอนร่วมกับชาวต่างชาติที่เป็น Native English Speaker – มีประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ของบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ (มหาชน) จำกัด ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูชา…

28 March 2016 | 10:40 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments