ผู้ช่วยครู BrainFitness สาขา สุพรรณบุรี ศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เบรน ฟิตเนส (สาขาสุพรรณบุรี) 13 Feb 2016

หางาน หางานใหม่ ผู้ช่วยครู BrainFitness สาขา สุพรรณบุรี ศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เบรน ฟิตเนส (สาขาสุพรรณบุรี) 13 Feb 2016

จังหวัดสุพรรณบุรี – คุณสมบัติ 1.รักการสอน รักเด็ก สามารถทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในห้องเรียนได้ 2.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน ขยัน มนุษย์สัมพันธ์ดี 3.ชอบพัฒนาตัวเองและเปิดรับความรู้ใหม่ๆ 4.เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี…

20 March 2016 | 5:03 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments