ผู้ช่วยคลังโครงการ (ประจำโครงการก่อสร้างต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

สมัครงาน งานใหม่ ผู้ช่วยคลังโครงการ (ประจำโครงการก่อสร้างต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด – ตำบลเขาคันทรง, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี – บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2523 ทำงานรับเหมาอาคารต่างๆ งานถนน งานสะพาน และงานโยธาอื่นๆ รวมทั้งรับจ้างถมที่ด้วยหินลูกรังและทรายในกิจการเอกชน จากนั้นพัฒนามารับเหมาการก่อสร้างงานโยธาที่มีขนาดใหญ่ทั้งภาพรัฐ ซึ่งปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบการด้านรับเหมาก่อสร้าง ชั้น 1 จากกรมชลประทาน ชั้นพิเศษ ของกรมทางหลวงชนบท ชั้น 1 ของกรมทางหลวง ชั้น 1 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 1 ของการประปาส่วนภูมิภาค และ ชั้น 1 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สวัสดิการ – เงินกู้ล่วงหน้า – สิทธิงานมงคลสมรส – ส…ิทธิรับขวัญบุตรแรกเกิด – สิทธิเบิกเงินเพื่อการศึกษา – สิทธิมอบทุนการศึกษาบุตรที่เรียนดี – สวัสดิการเยี่ยมไข้ – เยี่ยมคลอด – กรมธรรม์อุบัติเหตุกลุ่ม – เบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา บุตร – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสังคม – ชุดฟอร์ม ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคลังโครงการ (ประจำโครงการก่อสร้างต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) รายละเอียดของงาน – ตรวจสอบรายละเอียดใบขอซื้อของโครงการ – ตรวจรับสินค้าของโครงการให้ตรงกับใบสั่งซื้อ – เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในโครงการ – รายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์ – จ…

7 November 2018 | 11:57 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments