ผู้ช่วยทันตแพทย์หรือทันตาภิบาล (Full Time)

รับสมัครงาน มองหางาน ผู้ช่วยทันตแพทย์หรือทันตาภิบาล (Full Time)

บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด – กรุงเทพฯ – ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 2) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3) การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบครบวงจร ผู้ช่วยทันตแพทย์หรือทันตาภิบาล (Full Time) 1.ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยการ ส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ ช่วยดูดเลือดและน้ำลาย ผสมยาหรือวัสดุทันตกรรมอย่างอื่น ตามที่ทันตแพทย์มอบหมาย 2.ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย 3.แนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของปากและฟัน 4.จัดเตรียม ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 5.คัดกรองผู้ป่วยเบื้่องต้น อัตร…า : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : 1.ยูนิฟอร์ม 2.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 3.ปรับเงินประจำปี 4.สวัสดิการเงินกู้ 5.การท่องเที่ยวประจำปี 6.กีฬาสีภายใน 7.กิจกรรมงานเลี้ยงภายใน 8.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา บุตร 9.ประกันสังคม-กองทุนทดแทน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี 2. วุฒิการศึกษา มีใบประกาศนียบัตร การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน (840 ชั่วโมง) 3. มีใจรับริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ 4. มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ 5…

12 October 2017 | 7:49 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments