ผู้ช่วยทันตแพทย์

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้ช่วยทันตแพทย์

จังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัด : สมุทรสาคร อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ม.6 หรือ จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 3. บุคลิกดี หน้าตายิ้มแย้ม คล่องแคล่ว รักในงานบริการ พูดจาชัดเจน 4. มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี 5. มีความรู้เรื่องทันตกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ทันตกรรม สามารถเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในการทำหัตถการ 6. ความรับผิดชอบและความอดทนสูง 7. สามารถอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี…บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน) โรงพยาบาลทีมีขนาด 200 เตียง ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มุ่งเน้นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ มีศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผุ้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม ความพึงพอใจ ด้วย slogan ” ดูแลชีวิต ด้วยจิตใจ ” โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ( รพ.ศรีวิชัย3) เป็นโ…

17 September 2015 | 7:47 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments