ผู้ช่วยทีมงาน(ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์)

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้ช่วยทีมงาน(ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์)

จังหวัดเพชรบูรณ์ – ณะงาน – เสนอขายสินค้า ITภายใต้แบรนด์ Apple ทั้งหมด – แนะนำ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้กับลูกค้า – เปิดบิล เก็บเงิน รูดบัตร ดูแลสต๊อก 26 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : พะเยา 65. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ จำนวนมาก ลักษณะงาน 1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ Direct Sales ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ขอ…งคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าของ Direct Sales ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 26 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : เชียงราย 66. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ จำนวนมาก ลักษณะงาน – วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทจากพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ – S2) รวมถึงวางแผนการเข้าเยี่ยม แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทแก่ BP และ S2 เพื่อให้การขายบรรลุตา…

26 February 2017 | 11:59 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments