ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคกลาง(พื้นที่ จ.ลพบุรี / จ.สระบุรี)

สมัครงาน หางานใหม่ ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคกลาง(พื้นที่ จ.ลพบุรี / จ.สระบุรี)

จังหวัดลพบุรี – จังหวัดสระบุรี – ) – บัตรประกันสุขภาพ (ได้รับหลังจากผ่านทดลองงาน 119 วัน) – ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) – วันหยุดประจำปีตามธนาคารแห่งประเทศไทย – Annual Leave 6 วันต่อปีในปีแรกที่เข้าทำงาน – กิจกรรม Outing ประจำปี ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคกลาง(พื้นที่ จ.ลพบุรี / จ.สระบุรี) รายละเอียดของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ -รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ภาคกลาง -ประสานงานและวางแผนการขายในการขยายธุรกิจใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแ…ละทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดสำหรับธุรกิจใหม่ -สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 3 18,000 บาทขึ้นไป+เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป ประสบการณ์ 0-2 ปี สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษากลางและภาษาถิ่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะและชอบความท้าทายในงานขาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทัศนคติบวกต่องานที่ได้รับมอบหมาย สา…

26 July 2016 | 10:07 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments