ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคใต้(สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช)

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคใต้(สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ) – บัตรประกันสุขภาพ (ได้รับหลังจากผ่านทดลองงาน 119 วัน) – ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) – วันหยุดประจำปีตามธนาคารแห่งประเทศไทย – Annual Leave 6 วันต่อปีในปีแรกที่เข้าทำงาน – กิจกรรม Outing ประจำปี ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคใต้(สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช) รายละเอียดของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ -รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก -ประสานงานและวางแผนการขายในการขยายธุรกิจใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแ…ละทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดสำหรับธุรกิจใหม่ -สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี อัตรา เงินเดือน 2 18,000 บาทขึ้นไป+เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป ประสบการณ์ 0-2 ปี สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษากลางและภาษาถิ่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะและชอบความท้าทายในงานขาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแ…

12 December 2016 | 11:59 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments