ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) 2 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) 2 ตำแหน่ง

ไทย – Practice: GCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการสำหรับวางรูปแบบการดำเนินการ บันทึก และรายงานการวิจัยทางคลินิก อันเป็นการรับประกันว่า สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนเป็นผู้ช่วยสนับสนุนทีมวิจัยตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีเพื่อการมีส่วนร่วม (Good Participatory Practice : GPP) ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นระบบแก่ผู้ให้ทุน ผู้สนับสนุน และผู้ดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วน ได้เสียในการออกแบบและดำเนินก…้น ร่วมผลิต/เผยแพร่ข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยและงานชุมชน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ * จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆและมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีท…

19 August 2017 | 6:41 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments