ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant)

งาน งานว่าง ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant)

ไทย – ะรายงานการวิจัยทางคลินิก อันเป็นการรับประกันว่า สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนเป็นผู้ช่วยสนับสนุนทีมวิจัย ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีเพื่อการมีส่วนร่วม (Good Participatory Practice : GPP) ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นระบบ แก่ผู้ให้ทุน ผู้สนับสนุน และผู้ดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ กับผู้มีส่วนได้เสียในการออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยทาง ชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผ…ิเศษ หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้(1) ไฟล์เอกสารประวัติการทำงาน (2) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล sukanya.y@trcarc.org (สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) รับสมัครจนกว่าจะได้บุคลากรที่เหมาะสม หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 252 9958 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเ…

10 October 2018 | 7:44 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments