ผู้ช่วยผู้จัดการงานขายธุรกิจอุตสาหกรรม

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการงานขายธุรกิจอุตสาหกรรม

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. – กรุงเทพฯ – ้าเพื่อเสนอขายสินค้าจนถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงกำหนดเวลา ดำเนินการและควบคุมงานขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้บรรลุโควต้าการขายและเป็นไปตามราคาที่ถูกกำหนดไว้ รวมถึงควบคุมงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร วิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พัฒนาและปรับปรุงระบบการขาย การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้กระบวนการทั้งห…Responsibilities จัดทำแผนธุรกิจการตลาดและการขาย รวมถึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ บริหารปริมาณการขายตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำแผนส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งในปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าการขายและเพิ่มการรับรู้ผลิตภัณฑ์มิตรผล สร้างความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและรักษาฐานลูกค้าของบริษัท ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย ติดต่อ ดูแล ประสานงานการขาย แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค…

3 January 2017 | 8:34 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments