ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการนายหน้าประกันวินาศภัย

หางาน กำลังหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการนายหน้าประกันวินาศภัย

วัฒนา, กรุงเทพฯ – และยั่งยืน 13. บริหารจัดการสอนและติดตามทีมงานพร้อมแนะนำพัฒนางานให้ทีมงานให้เกิดผลงานบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนรับมอบงานนโยบาย/ หลักการและงานระบบภายใน มาช่วยศึกษาวิเคราะห์+วางแผนงาน+กำหนดKPIของปัจจัยความสำเร็จ และออกแบบรายงานข้อมูลแต่ละกิจกรรมงาน ลำดับความสำคัญ เรียบเรียง วิเคราะห์และช่วยค้นคว้าเพิ่มเติมตามแนวทางที่มอบหมายให้ จัดทำรายงานและนำเสนอความคิดเห็นที่ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์แล้วที่ตอบโจทย์ธุรกิจและผู้บริหาร พร้อมพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่ละกิจกรรมงาน หมายเหตุ ตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไปต้องผ่าน…1.สามารถวิเคราะห์คัดเลือกกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและบริษัทรับประกันภัยที่มั่นคง บริการดี โดยมีเบี้ยประกันภัยเหมาะสมของแต่ละประเภทกรมธรรม์ในตลาดและนำมาอบรมทีมงานขายให้ยอดขายบรรลุเป้าหมาย 2. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของลูกค้า เพื่อเลือกซื้อประกันวินาศภัยประเภทต่างๆให้มีความคุ้มครองครอบคลุม เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและทรัพย์สินตามสถานการณ์ รวมถึงบริการประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆเพิ่มเติม(ขายกรมธรรม์ประเภทอื่นๆเพิ่มและ/หรือเพิ่มทุนให้เป็นReplacement valueและต้องไม่undervalueฯลฯ) 3. และให้บริกา…

22 April 2016 | 3:52 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments