ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ประจำ สนญ.บางนา-ตราด กม.18

หางาน หางาน ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ประจำ สนญ.บางนา-ตราด กม.18

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ – ร สวัสดิการเป็นไปตามแต่ละบริษัทกำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครงานในแต่ละตำแหน่ง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ประจำ สนญ.บางนา-ตราด กม.18 รายละเอียดของงาน – วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ – กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมการดูแลการจัดซื้อของพนักงานในฝ่ายและจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง – ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ – เจ…รจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม – ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย – สรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ และเจรจาดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงาน – ควบคุมตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ – วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี **สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้** – ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ – รถรับ ส่งพนักงาน – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เครื่องแบบพนักงาน – เยี่ยมกรณี ป่วย / คล…

24 June 2016 | 10:23 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments