ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

งาน หางาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

AIRA & AIFUL Public Company Limited – ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – ัท – สนับสนุนการสร้างการตลาดแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ – ตรวจสอบ, วิเคราะห์ และ ประเมินประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแผน คุณสมบัติของผู้สมัคร – ปริญญาตรี ด้านการตลาด / นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาที่สูงขึ้น – มีประสบการณ์ในทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านการบริหารแบรนด์ การตลาดทางออนไลน์ และ ช่องทางการตลาดจากกลยุทธ์ซื้อใจลูกค้า, การธนาคาร และ การเงินของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมเป็นที่นิยม – มีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องการโฆษณาและการบริหา…Chamchuri Square Bangkok N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : Fair คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : 30-40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 3 – 5 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด รายละเอียดของงาน – ดำเนินการแผนการตลาดภายใต้การดูแลทั้งหมดของผู้จัดการฝ่ายการตลาด – ประสานงานกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของ บริษัท และทิศทางของบริษ…

1 October 2016 | 7:48 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments