ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพ(เขตวังทองหลาง) ด่วน

งาน งานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพ(เขตวังทองหลาง) ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) – กรุงเทพฯ – บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ก่อสร้างติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม งานก่อสร้างอาคาร งานจ้างเหมาบริการและรับบริหารจัดการแรงงาน งานประมูลอื่นๆ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพ(เขตวังทองหลาง) ด่วน! กำหนดกลยุทธ์ บริหารจัดการงานในฝ่ายเงิน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วางแผนและจัดการเรื่องการเงินรับและจ่ายให้เกิดความคล่องตัว วางแผนพัฒนาระบบการเงิน การควบคุมภายใน การให้ข้อมูลงบการเงินหรืออื่นๆ ให้ถูกต้องและทันเวลากับต้อง…ครื่องมือทางการเงิน 6. สามารถวิเคราะห์งบการเงิน และมีความรู้ด้านกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี 7. วางแผนทางการเงินของบริษัทได้เป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน E-Mail : chanika@eastern-groups.com เบอร์โทร 088-7542372 , 077-295316-8 บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/คุณชนิกา 59/21-22 อาคารวรนันท์ หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ :077295316-8,088-7542372…

11 September 2015 | 7:33 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments