ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย(ภาษาจีนกลาง)ประจวบ,สุราษฎร์,ชุมพร ติดต่อคุณนุช098

สมัครงาน งานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย(ภาษาจีนกลาง)ประจวบ,สุราษฎร์,ชุมพร ติดต่อคุณนุช098

จังหวัดชุมพร – – ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน – ชมรมกีฬา – กองทุนฌาปนกิจศพ – ส่วนลดซื้อสินค้า 30 – 50 % – กระเช้าเยี่ยมไข้ – เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง – งานบวช – คลอดบุตร – ฌาปนกิจศพ(พนักงานและครอบครัวพนักงานเสียชีวิต) – วันลาพักร้อน – ลากิจ – ลาป่วย – ลาบวช ลาสมรส ลาฝึกอบรม ลางานฌาปนกิจศพฯลฯ – ลาศึกษาระหว่างวัน – คอร์ส อบรมภาษาอังกฤษ – คอร์ส อบรมภาษาจีน – ฯลฯ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย(ภาษาจีนกลาง)ประจวบ,สุราษฎร์,ชุมพร ติดต่อคุณนุช098-280-8212 รายละเอียดของงาน – รับผิดชอบในการบริหา…รทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง) – ออกสำรวจพื้นที่ขาย – ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Area Sale / PC) – ติดตาม ตรวจสอบผลการขายจากผู้ใต้บังคับบัญชา – ออกเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ร่วมกับผู้จัดการ – ประชุมชี้แจงทีมงาน – ช่วยติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ – อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ติดต่อสมัครงาน ทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 1 ฐานเงินเดือน…

17 August 2015 | 10:56 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments