ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงานนครปฐม

งาน ค้นหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม – ามสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) สวัสดิการ วันหยุดประจำปี และตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี วันหยุดพักผ…งตำแหน่ง) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงานนครปฐม รายละเอียดของงาน – วางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ – ตรวจสอบคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า – ดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์กา…

27 August 2015 | 10:46 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments