ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารการจัดการ

หางาน กำลังหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารการจัดการ

AIRA & AIFUL Public Company Limited – ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – Chamchuri Square Bangkok N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : Good คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : 30-45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 4 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด รายละเอียดของงาน – ให้การสนับสนุนด้านการจัดเตรียมแผนการการจัดการ และ แผนการปฏิบัติการกลยุทธ์ของบริษัท, การวางแผนงบประมาณ และ นโยบายเกี่ยวกับเวลาและมารยาทอย่างมีประสิทธิภาพ – สามารถสนับสนุนก…ารเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานทางการเงิน, แผนงบประมาณประจำปี และรายงานที่เกี่ยวข้องกับ – มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อติดตามข้อมูลเอกสารในส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย – เพื่อให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบการปรับปรุงของทุกข้อบังคับของบริษัท และแผนขององค์กร – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายภายใต้แผนงานการบริหารจัดการ คุณสมบัติของผู้สมัคร – ปริญญาตรีสาขาใดๆก็ได้ – มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในด้านการบริหารและการจัดการ – มีความรู้ในด้านบัญชีและภาษีอากร – มีความสามารถในงานด้านการสื่อส…

5 September 2016 | 7:49 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments