ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บ.น้ำตาลสระบุรี)

รับสมัครงาน งานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บ.น้ำตาลสระบุรี)

จังหวัดสระบุรี – บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุด และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้วันนี้เราเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีมาตรฐานการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศ และเติบโตขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อันได้แก่ 1.ธุรกิจน้ำตาล 2.ธุรกิจโมลาส 3.ธุรกิจเอทานอล 4.ธุรกิจไฟฟ้า 5.ธุรก…ิจเครื่องจักร 6.ธุรกิจคลังสินค้า สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิต 3.ประกันสุขภาพ 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.เครื่องแบบ 6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บ.น้ำตาลสระบุรี) รายละเอียดของงาน ปิดงบและทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 N/A คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านบัญชี มีคว…

1 January 2016 | 11:36 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments