ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม

หางาน มองหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – ามสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) สวัสดิการ – วันหยุดประจำปี และตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี – วันหยุดพักผ…แหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบในงานการคำนวณต้นทุนขายและการแสดงสินค้าคงเหลือ เพื่อจัดทำงบการเงิน 2. วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดทำเป็นรายงานประกอบ งานด้านการวางแผนกำไรและตัดสินใจ (Profit Planning and Decision Making) 3. การนำข้อมูลทางด้านการบัญชีต้นทุนมาใช้ในการบริหารในเรื่องการควบคุม(Control) ในการประเมินผลงานที่ปฏิบัติว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 4. รับผิดชอบการวางแผนงาน แล…

24 February 2017 | 11:59 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments