ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด – จังหวัดนครปฐม – กับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ ประจำโรงงาน จ.นครปฐม 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 02 พ.ย…า : ปริญญาตรี – ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 5+ อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี -มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมและบังคับบัญชาทีมงานได้ดี -มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย -สามารถวางแผนและดำเนินงานได้ด้วยตนเอง -สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาของบริษัททั้งนนทบุรีและนครปฐมได้ -หากมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครปฐมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ…

2 November 2015 | 11:57 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments