ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Assistant Food & Beverage Manager)

งาน มองหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Assistant Food & Beverage Manager)

คลองเตย, กรุงเทพฯ – วงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : คลองเตย, วัฒนา คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานโรงแรม ร้านอาหาร 4. สามารถใช้ MS Office ได้ รายละเอียดบริษัท : ด้วยประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ ยืนยันได้ถึงความเป็นผู้นำของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจการบริหารศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทย คือศูนย์การ…ประจำปี พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ) เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court การซื้อสินค้าอุปโภค – บริโภคราคาถูกประจำเดือน สมาชิกชมรมต่าง…

29 April 2016 | 6:36 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments