ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Excellence Center (ประจำสาขาบางนา/เทพารักษ์)

สมัครงาน หางาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Excellence Center (ประจำสาขาบางนา/เทพารักษ์)

KCG CORPORATION CO., LTD. – กรุงเทพฯ – ัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย/ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 2. รับนโยบายจากฝ่ายบริหารในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. กำหนดนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายบริหาร 4. อนุมัติให้มีการดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 5. พิจารณาเรื่องการอนุมัติ Specfication ของสินค้าต่าง ๆ 6. คัดเลือก ควบคุม กำหนด Spec. หรือเกณฑ์มาตรฐานในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าโรงงาน 7. ควบคุม กำหนด Spec. หรือมาตรฐานสินค้าสำเร็จรูป เพื่อส่งให้ลูกค้า… / ผู้บริโภค 8. กำหนด ควบคุม ตรวจสอบ อนุมัติ Spec. หรือมาตรฐานในการออกแบบ จัดทำวัสดุ ภาชนะบรรจุสินค้า 9. ให้ข้อมูลลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการภายในขอบเขตที่สามารถให้ได้ 10. ศึกษาข้อกำหนด ทางกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุดิบ เจือปนต่าง ๆ ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในประเทศ และของประเทศคู่ค้า หรือ 11. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สวัสดิการ – ประกันสังคม – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม สวัสดิการเพิ่มเติม : โบนัสประจำปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินประกันชีวิต ชุดย…

5 October 2015 | 10:59 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments