ผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ Sovente (สาขาโรงพยาบาลยันฮี)

งาน มองหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ Sovente (สาขาโรงพยาบาลยันฮี)

บางพลัด, บางพลัด, กรุงเทพฯ – ับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ได้แก่ ISO 9001: 2008, GMP, HACCP, BRC, HALAL และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ (รับรองโดย IFOAM) สวัสดิการ – กองทุนประกันสังคม – ตรวจสุขภาพประจำปี – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ – เงินช่วยคลอดบุตร,เงินช่วยงานศพ,เงินช่วยงานแต่ง – รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี – รางวัลอายุงานพนักงาน – ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์(ในส่วนสำนักงาน) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ Sovente (สาขาโรงพยาบาลยันฮี) รายละเอียดของงาน – การจัดการทั่วไปภายในร้าน – กา…รให้บริการลูกค้า – การบริหารงานบุคคลในร้าน – การบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ – บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย – ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ภายในร้าน สถานที่ปฏิบัติงาน ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลยันฮี เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย-หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีประสบการณ์ในด้านการบริหารร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร อย่างน้อย 1 ปี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถดูแลพนักงาน รวมถึงง…

14 May 2017 | 10:54 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments