ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro (นครราชสีมา)

รับสมัครงาน งานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro (นครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro (นครราชส…ีมา) รายละเอียดของงาน – ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด – ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ – บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร – ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภายในร้านอย่างมีประสิทธิภาพ – งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 28 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Meat Science สัตวบาล การจัดการทั่วไป มีทักษะด้านบริหา…

25 August 2015 | 10:53 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments