ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (กำแพงเพชร)

สมัครงาน หางานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (กำแพงเพชร)

เบทาโกร – จังหวัดกำแพงเพชร – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (กำแพงเพชร) ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 23 ก.ย. 2558 รา…ยละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : – ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด – ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ – บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร – ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภายในร้านอย่างมีประสิทธิภาพ – งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.โบนัสประจำปี ( 2 ครั้งต่อปี ) 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 4.ประกันชีวิตแ…

22 September 2015 | 10:49 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments