ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (QC) โรงงานสมุทรสาคร

รับสมัครงาน ค้นหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (QC) โรงงานสมุทรสาคร

ตำบลท่าจีน, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร – าร/หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (QC) โรงงานสมุทรสาคร รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมและกำกับการดูแลรับผิดชอบจุดตรวจสอบทุกการผลิต ของ กระบวนการผลิตของบริษัท 2.ทวนสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล และ GMP การผลิตให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 3.ทวนสอบและดูแลในส่วนของจุด CCP และดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ในส่วนของการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในจุด CCP 4.ทวนสอบบันทึกของจุด CCP และ จุด CP พร้อมทั้งเอกสารตาม ระบบต่าง ๆ ที่แผนก QC – PL รับผิดชอบ 5.ติดตามการหาสาเหตุ แนวทาง แก้ไข ของ Notification และทำการประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญห…าทุกเดือน 6.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง และ ร่วมเป็นคณะกรรมการของระบบตามที่ได้รับการมอบหมาย 7.ทำการทบทวน QP , WI ของแผนก รวมถึงการจัดทำการสอนงาน เพื่อลดปัญหาหรือขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ 8.จัดทำ KPI แผนก และ KPI ส่วนบุคคลของพนักงานในแผนก สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สาขาใดก็ได้ หากมีประสบการณ์ใน…

10 March 2017 | 11:58 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments