ผู้ช่วยผู้จัดการออนเทรด (ภาค3-บุรีรัมย์)

หางาน หางานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการออนเทรด (ภาค3-บุรีรัมย์)

Thai Beverages PCL – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ http://career.thaibev.com/ ติดต่อสอบถาม คุณจุฑารัตน์ สุขตลอดกาล โทร. 02-785-5555 ต่อ 5625 สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 RESPONSIBILITIES กำกับดูแลแผนการเยี่ยมและรายงานเยี่ยมร้านค้าของทีม On Trade ให้เป็นระบบ รวมทั้งตรวจสอบและดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด วางแผนการกระจายสินค้าและสื่อ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตระยะเวลาที่กำหนด กำ…หนดแผนเพื่อรองรับกิจกรรมพิเศษภายในจังหวัด ตรวจสอบและกำกับดูแลรายงานของหัวหน้าทีม On Trade และพนักงาน On Trade เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบถึงความเคลื่อนไหว ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของสินค้าบริษัทและคู่แข่งในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า กำหนดเป้าห…

7 April 2017 | 7:18 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments