ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโรงงาน ( จ.กาฬสินธุ์)

รับสมัครงาน ค้นหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโรงงาน ( จ.กาฬสินธุ์)

ตำบลกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ – , we are looking for the candidates who have potential to grow their capability to join our team as the following qualification : สวัสดิการ Social Fund Medical Care Provident Fund Group health Insurance Other welfares will advise to appoint date ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโรงงาน ( จ.กาฬสินธุ์) รายละเอียดของงาน วางแผนป้องกันและวางแผนประจำปีซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ ควบคุมทีมซ่อมบำรุงให้ปฏิบัติตามแผนงาน และสอดคล้องกับนโยบาย ให้คำชี้แนะและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงพร้อมกับทีมงาน ด…ูแลเครื่องจักรภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย วิเคราะห์ แก้ปัญหาเครื่องจักรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประยุกต์ ปรับปรุงเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการใช้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำ จ. กาฬสินธุ์ ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา 2 คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุ 33-40 ปี ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อุตสาหการ มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน สามารถจัดทำแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร มีทักษะการสอนงาน การเป็นผู้บังคัยบัญชาที่ด…

8 February 2017 | 11:55 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments