ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและคัดเลือก)

หางาน ค้นหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและคัดเลือก)

กรุงเทพฯ – บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งขายและให้เช่า เช่น -อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) -อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (พญาไท) -อาคาร ซี.พี.ซิตี้ เซนเตอร์ (ขอนแก่น) – อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (นครศรีธรรมราช , หาดใหญ่ , สุราษฎร์ธานี) – อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ (ขอนแก่น ,อุดรธานี , นครราชสีมา) รวมทั้งโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นิคมอุตสาหกรรม และอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทกำลังขยายงาน…รค่าแรง เงินเดือนพนักงาน – ระบบควบคุมเวลาทำงานของพนักงานทั้งหมด – สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและพนักงาน – แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท – การจัดทำ JD, JS – กฎระเบียบและคู่มือบริษัท – งานฝึกรมและพัฒนา – สวัสดิการ/แรงงานสัมพันธ์ – งานธุรการ/จัดซื้อทั่วไป – อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 30 – 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุ 30-35 ปี : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บร…

2 July 2017 | 6:34 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments