ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาชิ้นส่วน New Product&Process Asst. Mgr

รับสมัครงาน งานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาชิ้นส่วน New Product&Process Asst. Mgr

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, จังหวัดฉะเชิงเทรา – ันทึกผลการทดลองเกี่ยวกับงานใหม่ในแต่ละครั้งที่ทดลอง 6. ตรวจสอบงานใหม่ (ผิวหน้า, Color shade และการยึดเกาะ Adhesion) 7. วิเคราะห์ผลการทดลองงานใหม่ในกรณีที่พบปัญหาหน้างานหรือเบื้องต้นได้ 8. ควบคุมแผนการทดลองงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด 9. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการทดลองงานใหม่ 10. ตรวจสอบ และตรวจวัดงานใหม่โดยใช้เครื่องมือพิเศษ (Delta E, Thickness test, Gloss Test) 11. จัดทำเอกสารอนุมัติการผลิต (PPAP) 12.จัดหาและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานใหม่ให้แผนก/ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง…ำรองเลี้ยงชีพ – โบนัสปลายปี – จัดเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ – เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต (กรณีที่ผ่านทดลองงาน 3 เดือน) – ปรับเงินเดือนประจำปี – วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาชิ้นส่วน New Product&Process Asst. Mgr. รายละเอียดของงาน 1. ตรวจสอบการออกแบบกระบวนการผลิตในช่วงของการทบทวนการผลิต 2. ทบทวนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้กับลูกค้า 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตแต่ละโรงเพื่อทำการทดลองงานใหม่ 4. ทดลองตัวอย่างงานใหม่ 5. บ…

16 June 2016 | 10:40 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments