ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (งานก่อสร้าง)

งาน กำลังหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (งานก่อสร้าง)

บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด – จังหวัดปทุมธานี – อัตรา : 1 เงินเดือน : 42,000 – 60,000 คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 40 – 50 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 3. มีใบประกอบวิชาชีพ 4. มีประสบการณ์ด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 17 ปี ขึ้นไป 5. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ 6. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยบธรรมศาสตร์-รังสิต จังหวัดปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี วิธีการรับสมัครงาน : ส่งเอกสารใบสมัครงานและประวัติ มาที่ แผนกบุคคล บจก.สแปน คอนซัลแตนท์ หรือทาง อีเมล์ hrm…บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด – ให้บริการงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ทั้งด้านงานศึกษาโครงการ, ออกแบบ-วางผัง, ควบคุม-บริหารโครงการก่อสร้าง , งานวางผังเมือง ผังแม่บทการพัฒนา และการออกแบบชุมชนเมือง – ได้รับทะเบียนที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 203 (ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาพัฒนาเมือง สาขาคมนาคมขนส่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (งานก่อสร้าง) เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ลักษณะงานเป็น Consult ควบคุมงานก่อสร้าง…

30 June 2017 | 4:23 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments