ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน จังหวัด เพชรบุรี

สมัครงาน งานว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน จังหวัด เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี – ะนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทมีความมั่นคง และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากปัจจัยสำคัญในการขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการเป็นผู้นำในการให้บริการแบบมืออาชีพอย่างครบวงจร นอกเหนือจากนี้ กลุ่มพีรพัฒน์ยังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการเติบโตในสายอาชีพ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต บริษัท ต้องการบุคลากรที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำ ที่ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอ เขาย้อย…ภาษาในต่างประเทศ เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทเอง ผู้ผ่านการคัดเลือกหากมีความสามารถ สามารถเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารได้ ภายใน 3 ปี ทำงาน วันจันทร์- ศกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ บริษัท มีโครงการที่จะย้ายสำนักงานไป จังหวัด เพชรบุรี เขาย้อย ต้นปี 2557 ต้องการผู้ร่วมงานที่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ โดยบริษัท มีสวัสดิการที่พัก และ รถ รับ – ส่ง เข้า กรุงเทพทุกวัน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน จังหวัด…

14 September 2015 | 10:17 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments