ผู้ช่วยผู้จัดการ ด่วนมาก พัทยาใต้ ชลบุรี

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ด่วนมาก พัทยาใต้ ชลบุรี

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน ( Contact ) อายุ Age Range : 25 – 40 year(ปี) ประสบการณ์ Experience : 2 year(ปี) ระดับการศึกษา Qualification : ปวช./ม.6 ติดต่อ Contact : คุณ ศราวุธ รอตเกษม โทรศัพท์ Telephone : 038-426345, 038-426190 เว็บไซต์ Website : พัชราภัณฑ์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด. ที่อยู่ที่ติดต่อ 148/37-38 ม.9 ต.หนองปรือ บางละมุง, ชลบุรี – 20150 Thailand » » เจ้าหน้าที่ : ศราวุธ รอ…่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบ…

4 September 2016 | 12:25 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments