ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการงานบริการสารสนเทศ

งาน งานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการงานบริการสารสนเทศ

Thai Beverages PCL – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – **ติดต่อสอบถาม** คุณศุภชัย กิจลิพาพร โทร. 02-785-7878 ต่อ 7217 สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 RESPONSIBILITIES ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงาน, ขั้นตอนการทำงาน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมระบบ ใน Business Unit ที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาทางเลือก วางแผน วิเคราะห์ พัฒนาระบบใหม่ หรือระบบที่จะนำมาใช้ในโครงการ หรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่ให้เหมาะกับค…นการฝึกอบรม เป็นต้น กำหนดแนวทางการทำงาน ติดตามผลงาน และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ -BU วางแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ – BU ให้มีประสิทธิภาพ ความรู้ และสามารถรับผิดชอบการทำงานในสายงานได้ดีขึ้น จัดทำ/บริหารฐานข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รหัสผู้ใช้งาน สิทธิการใช้งาน และซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ในBusiness Unit ที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานบริการด้านสนับสนุนโปรแกรมระ…

7 July 2017 | 7:51 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments