ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

สมัครงาน หางาน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

บางพลัด, กรุงเทพฯ – บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ – – ทำบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป พร้อมปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน – จัดทำกระดาษทำการ – จัดทำรายงานการตรวจสอบ – คำนวณ กรอกแบบรายการเพื่อเสียภาษี – ประสานงานกับลูกค้า – เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า – งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาการสอบบัญชี 2. ไม่จำกัดเพศ 3. บุคลิคดี กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ 4. มี่ความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ 5. พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 6. ช่างสังเกต ละเอียด รอ…บคอบ 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี 8. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ปีละประมาณ 5 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ไปเป็นคณะ) 9. หากมีประสบการณ์ด้านสหกรณ์จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,บางพลัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม เงินเดือนขั้นต้น 14,000 บาท ทดลองงาน 3 เดือน ๆ ละ 13,000 บาท สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น – ค่าล่วงเวลา – ค่าเบี้ยเลี้ยง – ค่าเบี้ยขยัน – ค่าชุดฟอร์ม – ขึ้นทะเบียนฝึกงานเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีร…

17 April 2016 | 3:45 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments