ผู้ช่วยผู้ัจัดการแผนกระบบความเย็น (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

รับสมัครงาน หางาน ผู้ช่วยผู้ัจัดการแผนกระบบความเย็น (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – ร We offer attractive remuneration package and fringe benefits also providing the necessary things for the position : – Accident Insurance – Medical Treatment OPD/IPD – Provident Fund – Social Security – Company Performance Bonus – Annual Physical Check-up – Uniform – Training & Development Opportunity – Recreation Activities (Note : Benefits may be varied by position.) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ัจัดการแผนกระบบความเย็น (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน – ควบคุม ดูแลงานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาอุปก…รณ์ระบบทำความเย็นเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น – ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน – ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใส่ใจในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามขั้นตอนการทำงาน(WI) รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องระบบ ISO, GMP, HACCP มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน – ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์ – วันเสาร์) มีหอพักพนักงาน , รถตู้รับส่ง กทม.ทุกวันหยุดของโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่โรงงาน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา…

9 September 2016 | 10:01 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments