ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

หางาน กำลังหางาน ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

TOP ENGLISH (THAILAND) CO., LTD (The Client) – สาทร, กรุงเทพฯ – สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ – มปลายขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ TOEIC 350+ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ ชอบความท้าทาย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี สวัสดิการ : ค่าเดินทาง ค่าเดินทางช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานบ้านไกล (ตามทะเบียนบ้าน) ค่าอาหารกลางวัน ค่าOver time คูณ 2 * ค่าอาหาร Overtime โปรแกรมอบรมสำหรับพนักงานใหม่ ทริปเที่ยวประจำปี ทริปเที่ยวภายในแผนก กิจกรรมสันทนาการประจำเดือน ลาพักร้อน วันหยุดประจำปี ชมรมฟุตบอลและกีฬาต่างๆประจำบริษัท พิจารณาการปรับเงินเดือนปี ปีละ 4 ครั้ง* โอกาส…TOP ENGLISH (THAILAND) CO., LTD (The Client) Topica Edtech Group เป็นผู้นำด้านการศึกษาออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานหลายสาขา อันได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม Topica Edtech Group เริ่มจัดตั้งขึ้นโดย Bill Gates ผู้ก่อตั้งและพัฒนาระบบ Microsoft มีจุดมุ่งหมายในการใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน ที่เห็นว่า ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจและรวมไปถึงการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ เรา…

29 December 2016 | 6:19 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments