ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี 1 อัตรา

รับสมัครงาน ค้นหางาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี 1 อัตรา

ไทย – จัดซื้อ – การจัดระบบหรือขั้นตอนงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นที่เข้าใจร่วมกัน – การจัดให้มีการเสนอราคาเปรียบเทียบในรายการสิ่งของที่ได้รับอนุมัติการจัดซื้อ – การค้นหาผู้ขายหรือผู้ผลิตที่มีคุณภาพ – การจัดระบบ/ทะเบียนข้อมูลผู้ขายและให้บริการ – การติดตามและประเมินผลการขายและให้บริการของแต่ละ vendor – การจัดทำแผนการจัดซื้อล่วงหน้า – ให้คำแนะนำกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีสำนักงานย่อย – ช่วยรับผิดชอบจัดการงานธุรการ และการดูแลสำนักงานต่างๆ – การจัดการ…นได้เร็ว – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี 1 อัตรา ความรับผิดชอบหลัก : – ติดต่อประสานงานด้านงานบัญชีกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง เจ้าหน้าที่บัญชีสาขา และเจ้าหน้าที่บัญชีขององค์กรภาคี รวมทั้งส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณโครงการและการตรวจสอบบัญชี – ดูแลตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี พร้อมทั้งสอดคล้องกับระบบงานการเงินและการบริหารงบประมาณของผู้สนับสนุนทุนและระเบียบขององค์กร – ร…

19 August 2015 | 7:50 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments